Sistem eLatihan

Sistem yang menawarkan kursus/latihan kepada kumpulan sasar di Pusat-Pusat Latihan Jabatan.  Warga Jabatan Perikanan Malaysia boleh memohon kursus yang ditawarkan

Pendaftaran dibuka kepada rakyat Malaysia, warga Jabatan Perikanan Malaysia. Penuntut-penuntut Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta Malaysia yang berminat menyertai latihan sangkut di Jabatan Perikanan Malaysia juga boleh berdaftar sebagai ahli portal ini dan mengemukakan permohonan berkenaan secara online.

Sekiranya maklumat lanjut mengenai sistem ini diperlukan, anda boleh mengemukakannya kepada plkk@dof.gov.my  ataupun berhubung dengan Bahagian Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya :

03-88704633/01/03