Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus FRI01/22
Kursus Kursus Penilaian Sensori Secara Berpakej
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Fasilitator
Bil Nama Peranan Catatan
1 DR FISAL HJ. AHMAD PENCERAMAH Tajuk: 1. LATIHAN PENILAIAN SENSORI DALAM PENYELIDIKAN. 2. PANDUAN UNTUK PEMILIHAN DAN LATIHAN PENILAI YANG MAHIR. 3. KEUPAYAAN UNTUK MENJADI PENILAI YANG MAHIR. 4. LATIHAN PENILAIAN (PEMBENTUKAN KEMAHIRAN SENSORI). 5. CIRI-CIRI PENILAIAN PADA IK

Penyelia Kursus
Bil Nama Jawatan Cawangan
1 DR. MOHD NOR AZMAN BIN AYUB Pegawai Penyelidik FRI BATU MAUNG,PULAU PINANG