Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus FRI02/22
Kursus Kursus Pembangunan Makmal untuk Pelaksanaan Sistem Pengurusan Biorisiko Secara Berpakej
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Fasilitator
Bil Nama Peranan Catatan
1 PROF MADYA DR VENUGOPAL PENCERAMAH Tajuk: 1. INTRODUCTION BIORISK MANAGEMENT SYSTEM. 2. BIORISK ASSESSMENT TRANSPORTATION AND MATERIAL CONTROL/INVENTORY CONTROL. 3. CONDUCTING BIOLOGICAL RISK ASSESSMENT AND MITIGAITON RISK ASSESSMENT.
2 SRIDEVI DEVADAS PENCERAMAH Tajuk: 1. BIOLOGICAL AND CHEMICAL WASTE MANAGEMENT. 2. CHEMICAL, BIOLOGICAL SPILLAGE AND FIRE DRILL.
3 NAJIHAH MOHAMAD PENCERAMAH Tajuk: LABORATORY PERSONNEL.

Penyelia Kursus
Bil Nama Jawatan Cawangan
1 DR. MOHD NOR AZMAN BIN AYUB Pegawai Penyelidik FRI BATU MAUNG,PULAU PINANG