Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus AKUA01/22
Kursus KURSUS PEMBENIHAN UDANG GALAH MENGGUNAKAN SISTEM IOT
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Fasilitator
Bil Nama Peranan Catatan

Tiada Rekod


Penyelia Kursus
Bil Nama Jawatan Cawangan

Tiada Rekod