Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus AKUAS024/2
Kursus KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK PERIKANAN
Tahun 2022 Siri Kursus 2

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Fasilitator
Bil Nama Peranan Catatan

Tiada Rekod


Penyelia Kursus
Bil Nama Jawatan Cawangan

Tiada Rekod