Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus URS28/22
Kursus KURSUS PENGURUSAN PERIKANAN REKREASI SECARA MAMPAN, BERDAYA SAING DAN MENJANA EKONOMI GOLONGAN SASAR
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Fasilitator
Bil Nama Peranan Catatan
1 ENCIK HALIMI BIN ABU HANIP PEGAWAI PERIKANAN G52 Penceramah : i) Perkembangan Sukan Memancing/Perikanan Rekreasi di Malaysia ii) Kepentingan "Catch & Release" & Spesies Sasaran Pemancing Malaysia
2 PUAN ARFA FARIS BINTI MOHD. AMIN PEGAWAI PERIKANAN G48 Penceramah : Hala Tuju Pembangunan Perikanan Rekreasi Malaysia dari Perspektif DOF & Cadangan Peraturan-Peraturan Perikanan Rekreasi Kelautan
3 PUAN SHARON SHAMMINI A/P ADIKALSAMY PEGAWAI PERIKANAN G48 Penceramah : Aplikasi Sistem eRekreasi Jabatan Perikanan Malaysia
4 ENCIK OSMAN BIN MOHAMED PEGAWAI PERIKANAN G44 Penceramah : i) Teori & Teknik Asas Memancing, Serta Pengenalan Peralatan Memancing & Keselamatan Semasa Memancing ii) Teknik Ikatan Perambut

Penyelia Kursus
Bil Nama Jawatan Cawangan
1 HALIMI BIN ABU HANIP
2 osman mohamed Pegawai Perikanan CAWANGAN KEMAJUAN KERJAYA DAN KOMPETENSI
3 DOREEN WEE SIEW LEEN Pegawai Perikanan KAWALSELIA DAN PERLINDUNGAN SUMBER