Kalendar

Tahun

Kursus Bulan
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
KURSUS KAKITANGAN
PENGGUNAAN SISTEM eLATIHAN KEPADA SUPER ADMIN DAN PENTADBIR SISTEM Siri 1
[19-01-2022] hingga [19-01-2022]
Siri 2
[24-02-2022] hingga [24-02-2022]
        Siri 3
[28-07-2022] hingga [28-07-2022]
         
KURSUS PEMANTAPAN ASAS KAWAD KAKI ANGGOTA BAHAGIAN PERLINDUNGAN SUMBER TAHUN 2022   Siri 1
[22-02-2022] hingga [26-02-2022]
                   
PROGRAM PEMANTAPAN AKRAB DOF: TERAPAN BIMBINGAN FOR YOU (B4U)   Siri 1
[15-02-2022] hingga [17-02-2022]
                   
KURSUS KEPIMPINAN             Siri 1
[12-07-2022] hingga [12-07-2022]
         
KURSUS PENGGUNAAN TEKNOLOGI BIOFLOC DALAM INDUSTRI AKUAKULTUR     Siri 1
[08-03-2022] hingga [11-03-2022]
                 
KURSUS SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015     Siri 1
[22-03-2022] hingga [25-03-2022]
                 
BENGKEL PEMURNIAN MODUL KURSUS ASAS KESELAMATAN SEBAGAI KEPERLUAN MANNING REGULATIONS DI ATAS VESEL     Siri 1
[17-03-2022] hingga [17-03-2022]
                 
LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM E-LESEN         Siri 1
[18-05-2022] hingga [20-05-2022]
             
LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM ELOGBOOK           Siri 1
[07-06-2022] hingga [09-06-2022]
           
LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM (EIS)               Siri 1
[22-08-2022] hingga [22-08-2022]
       
BENGKEL PENGEMASKINIAN DAN PENGGUBALAN SOALAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JABATAN PERIKANAN MALAYSIA           Siri 1
[20-06-2022] hingga [22-06-2022]
           
KURSUS PEMANTAPAN PENCIPTAAN SPESIFIKASI TENDER/ SEBUT HARGA     Siri 1
[08-03-2022] hingga [09-03-2022]
                 
KURSUS PEGAWAI INTEGRITI BERTAULIAH (CelO)             Siri 1
[15-07-2022] hingga [15-07-2022]
         
KURSUS KEURUSETIAAN LEMBAGA TATATERTIB JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TAHUN 2022               Siri 1
[17-08-2022] hingga [19-08-2022]
       
KURSUS TERNAKAN UDANG SUPER INTENSIF     Siri 1
[14-03-2022] hingga [17-03-2022]
                 
KURSUS RANCANGAN PERNIAGAAN & ANALISA KEWANGAN PROJEK AKUAKULTUR         Siri 1
[16-05-2022] hingga [18-05-2022]
             
WEBINAR AKUAKULTUR       Siri 1
[15-04-2022] hingga [15-04-2022]
    Siri 2
[15-07-2022] hingga [15-07-2022]
  Siri 3
[15-09-2022] hingga [15-09-2022]
     
LATIHAN PENGURUSAN PORTAL TAMAN LAUT DAN PENGURUSAN SUMBER       Siri 1
[12-04-2022] hingga [12-04-2022]
               
PROGRAM UJIAN KEMAHIRAN MENEMBAK (UKM) 2022         Siri 1
[23-05-2022] hingga [25-05-2022]
             
KURSUS BASIC TRAINING REFRESHER (BTR) PEMBANTU LAUT     Siri 1
[29-03-2022] hingga [29-03-2022]
                 
KURSUS ASAS PEGAWAI PENYIASAT (INVESTIGATING OFFICER               Siri 1
[19-08-2022] hingga [19-08-2022]
       
Kursus Metodologi Pengembangan Perikanan           Siri 1
[14-06-2022] hingga [16-06-2022]
    Siri 2
[12-09-2022] hingga [14-09-2022]
     
Kursus Aplikasi Biosekuriti Perikanan (Pertengahan)             Siri 1
[30-07-2022] hingga [04-08-2022]
         
Kursus Pemantapan International Maritime Organization Convention     Siri 1
[07-03-2022] hingga [09-03-2022]
                 
kursus Penilaian Sebut Harga Kerja                 Siri 1
[20-09-2022] hingga [21-09-2022]
     
Kursus Penilaian Sensori Secara Berpakej         Siri 1
[24-05-2022] hingga [26-05-2022]
             
Kursus Pembangunan Makmal untuk Pelaksanaan Sistem Pengurusan Biorisiko Secara Berpakej             Siri 1
[20-07-2022] hingga [21-07-2022]
         
Kursus Pemetaan Habitat Terumbu Karang         Siri 1
[23-05-2022] hingga [26-05-2022]
             
Kursus Penyelenggaraan Enjin Marin                 Siri 1
[12-09-2022] hingga [15-09-2022]
     
Kursus Penyelenggaraan Enjin Sangkut               Siri 1
[08-08-2022] hingga [11-08-2022]

Siri 2
[07-08-2022] hingga [11-08-2022]
       
KURSUS TEKNOLOGI PERALATAN MENANGKAP IKAN KOMERSIL (PUKAT JERUT)         Siri 1
[22-05-2022] hingga [26-05-2022]
      Siri 1
[19-09-2022] hingga [22-09-2022]
     
Kursus Teknologi Peralatan Menangkap Ikan Tradisional               Siri 1
[08-08-2022] hingga [11-08-2022]
       
Kursus Pemprosesan Produk Perikanan             Siri 1
[03-07-2022] hingga [07-07-2022]
  Siri 2
[18-09-2022] hingga [22-09-2022]
     
KURSUS ASAS KESELAMATAN DI ATAS VESEL PERIKANAN (BASIC SAFETY ON BOARD)         Siri 1
[17-05-2022] hingga [19-08-2022]
             
LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM PENAGKAPAN IKAN REKREASI KELAUTAN (SISTEM E-REKREASI)     Siri 1
[25-03-2022] hingga [25-03-2022]
                 
KONVENSYEN KEJURUTERAAN PERTANIAN DAN MAKANAN (NAFEC 2022)     Siri 1
[21-03-2022] hingga [22-03-2022]
                 
KURSUS PEMANTAPAN PENGUKUHAN KAKITANGAN PELESENAN (ZON SARAWAK)     Siri 1
[15-03-2022] hingga [17-03-2022]
                 
KURSUS PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN KANDUNGAN (CMS) LAMAN WEB DOF     Siri 1
[25-03-2022] hingga [25-03-2022]
                 
KURSUS PEMBENIHAN UDANG GALAH MENGGUNAKAN SISTEM IOT             Siri 1
[26-07-2022] hingga [29-07-2022]
         
KURSUS ASAS PEGAWAI PENANGKAP (ARRESTING OFFICER-AO) DAN APLIKASI PERUNDANGAN SIRI 1/2022     Siri 1
[21-03-2022] hingga [23-03-2022]
                 
PENGENALAN KEPADA PENYAKIT BAKTERIA DAN ANALISIS BAGI AEROMONAS SALMONICIDA DAN YERSINIA RUCKERI           Siri 1
[21-06-2022] hingga [22-06-2022]
           
KURSUS PENGUKUHAN PENGURUSAN DAN PENTAKSIRAN STOK SUMBER PERIKANAN         Siri 1
[09-05-2022] hingga [11-05-2022]
             
KURSUS PENGURUSAN KAWALAN TERIMAAN KERAJAAN DAN AKAUN BELUM TERIMA (ABT)             Siri 1
[07-07-2022] hingga [09-07-2022]
         
KURSUS PENGURUSAN TERNAKAN IKAN DALAM SANGKAR                 Siri 1
[05-09-2022] hingga [07-09-2022]
     
KURSUS LANJUTAN TAHAP 2 TEKNOLOGI PERALATAN MENANGKAP IKAN             Siri 1
[17-07-2022] hingga [20-07-2022]
         
KURSUS ASAS INFOGRAFIK DAN VIDEOGRAFIK (KERJASAMA JABATAN PENERANGAN)           Siri 1
[13-06-2022] hingga [15-06-2022]
    Siri 2
[20-09-2022] hingga [21-09-2022]
     
kursus Pra-Syarat Kepada Implementasi Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)     Siri 1
[14-03-2022] hingga [17-03-2022]
                 
KAEDAH VALIDASI DAN VERIFIKASI BAGI ANALISA KUALITI AIR           Siri 1
[30-06-2022] hingga [01-07-2022]
           
BENGKEL PENGHARMONIAN SISTEM KLASIFIKASI FAIL JABATAN         Siri 1
[24-05-2022] hingga [25-05-2022]
             
KURSUS KOMPETENSI AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2015 JABATAN PERIKANAN MALAYSIA             Siri 1
[21-07-2022] hingga [22-07-2022]
         
    - AKUAKULTUR AIR PAYAU
    - AKUAKULTUR AIR TAWAR
    - AKUAKULTUR MARIN
    - BIOSEKURITI PERIKANAN
    - PENYELIDIKAN
    - PERLINDUNGAN SUMBER
    - PERUNDANGAN
KURSUS KAKITANGAN TIDAK BERJADUAL
    - KONSERVASI SUMBER PERIKANAN
KURSUS KUMPULAN SASAR
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN ASAS AKUAKULTUR DAN PEMBENIHAN IKAN TILAPIA MERAH         Siri 1
[23-05-2022] hingga [24-05-2022]
             
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH           Siri 1
[14-06-2022] hingga [14-06-2022]
           
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PENYEDIAAN AKUARIUM MARIN           Siri 1
[21-06-2022] hingga [22-06-2022]
           
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMBENIHAN BERJADUAL DAN ASUHAN IKAN TILAPIA MERAH DI SANGKAR             Siri 1
[26-07-2022] hingga [28-07-2022]
         
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN PATIN             Siri 1
[25-07-2022] hingga [29-07-2022]
         
KURSUS APLIKASI TEKNOLOGI TERNAKAN UDANG SECARA SUPER INTENSIF         Siri 1
[16-05-2022] hingga [19-05-2022]
             
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI TUMBUHAN AKUATIK DAN VIVARIUM             Siri 1
[05-07-2022] hingga [08-07-2022]
         
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI TERNAKAN IKAN BETTA         Siri 1
[24-05-2022] hingga [26-05-2022]
             
KURSUS APLIKASI TEKNOLOGI BIOFLOC DALAM AKUAKULTUR                 Siri 1
[05-09-2022] hingga [06-09-2022]
     
KURSUS PENYEDIAAN DAN PENGURUSAN MAKANAN HIDUP (LIVE FEED)         Siri 1
[17-05-2022] hingga [19-05-2022]
  Siri 2
[19-07-2022] hingga [21-07-2022]
         
KURSUS PEMBENIHAN UDANG GALAH MENGGUNAKAN IOT             Siri 1
[26-07-2022] hingga [29-07-2022]
         
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI KULTUR TISU TUMBUHAN AKUATIK               Siri 1
[16-08-2022] hingga [18-08-2022]
       
KURSUS KESELAMATAN DI ATAS VESEL PERIKANAN (IN-SITU) KE ARAH MEMENUHI KEPERLUAN STCW-F           Siri 1
[15-06-2022] hingga [15-06-2022]
Siri 2
[15-07-2022] hingga [15-07-2022]
         
KURSUS PENGURUSAN PENGENDALIAN LEPAS TUAI AKUAKULTUR SECARA EFEKTIF               Siri 1
[23-08-2022] hingga [25-08-2022]
       
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI TERNAKAN IKAN SANGKAR DI DALAM KOLAM           Siri 1
[13-06-2022] hingga [14-06-2022]
           
KURSUS TEKNIKAL KEMAHIRAN PEMBENIHAN IKAN KERAPU           Siri 1
[19-06-2022] hingga [23-06-2022]
           
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PENYEDIAAN MAKANAN HIDUP MARIN             Siri 1
[17-07-2022] hingga [21-07-2022]
         
KURSUS ASUHAN IKAN MARIN MENGGUNAKAN SISTEM RAS               Siri 1
[15-08-2022] hingga [18-08-2022]
       
KURSUS TEKNIKAL PENGURUSAN KESIHATAN IKAN DAN PEMANTAUAN KUALITI AIR AKUAKULTUR             Siri 1
[04-07-2022] hingga [06-07-2022]
         
PEMINDAHAN PENGETAHUAN PENGURUSAN KONSERVASI SPESIES MARIN TERANCAM & DILINDUNGI (BARAT & TIMUR)           Siri 1
[08-06-2022] hingga [09-06-2022]
           
KURSUS SARAHIDUP ALTERNATIF BAGI MEMARTABATKAN SEKTOR AGROPELANCONGAN (SNORKELING GUIDE)             Siri 1
[21-07-2022] hingga [22-07-2022]
         
KURSUS SARAHIDUP ALTERNATIF BAGI MEMARTABATKAN SEKTOR AGROPELANCONGAN (KURSUS ASAS SELAM SCUBA)           Siri 1
[20-06-2022] hingga [24-06-2022]
           
KURSUS SARAHIDUP ALTERNATIF BAGI MEMARTABATKAN SEKTOR AGROPELANCONGAN (ECO DIVER)         Siri 1
[23-05-2022] hingga [26-05-2022]
             
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN PRODUK PERIKANAN         Siri 1
[22-05-2022] hingga [26-05-2022]
      Siri 2
[25-09-2022] hingga [29-09-2022]
     
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PELAYARAN DAN PERALATAN NAVIGASI           Siri 1
[12-06-2022] hingga [14-06-2022]
Siri 2
[19-07-2022] hingga [20-07-2022]
         
KURSUS KEMAHIRAN ENJIN MARIN           Siri 1
[21-06-2022] hingga [22-06-2022]
Siri 2
[19-07-2022] hingga [20-07-2022]
         
KURSUS KEMAHIRAN PENYELENGGARAAN ENJIN SANGKUT     Siri 6
[28-03-2022] hingga [28-03-2022]
    Siri 2
[20-06-2022] hingga [21-06-2022]

Siri 3
[27-06-2022] hingga [28-06-2022]
  Siri 1
[08-08-2022] hingga [09-08-2022]

Siri 4
[22-08-2022] hingga [23-08-2022]
Siri 5
[12-09-2022] hingga [13-09-2022]
     
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PERALATAN MENANGKAP IKAN TRADISIONAL     Siri 1
[30-03-2022] hingga [30-03-2022]
    Siri 2
[21-06-2022] hingga [22-06-2022]
  Siri 3
[18-08-2022] hingga [18-08-2022]
       
KURSUS PEMINDAHAN ILMU PENGETAHUAN MENGENAI PEMBUATAN UNJAM TIRUAN     Siri 1
[30-03-2022] hingga [31-03-2022]
          Siri 2
[26-09-2022] hingga [27-09-2022]
     
KURSUS PENGURUSAN PERIKANAN REKREASI SECARA MAMPAN, BERDAYA SAING DAN MENJANA EKONOMI GOLONGAN SASAR           Siri 1
[13-06-2022] hingga [16-06-2022]
           
KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI TERNAKAN IKAN SANGKAR DI DALAM KOLAM           Siri 1
[12-06-2022] hingga [14-06-2022]
           
    - AKUAKULTUR AIR PAYAU
    - AKUAKULTUR AIR TAWAR
    - AKUAKULTUR MARIN
    - PEMPROSESAN / INDUSTRI ASAS TANI
    - PERIKANAN TANGKAPAN
PEPERIKSAAN JABATAN