Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus PLKK01/22
Kursus PENGGUNAAN SISTEM eLATIHAN KEPADA SUPER ADMIN DAN PENTADBIR SISTEM
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Tertutup

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Penggunaan Sistem eLatihan kepada Super Admin dan Pentadbir Sistem diadakan bertujuan untuk meningkatkan kapasiti dan pengetahuan berkaitan penggunaan Sistem eLatihan dalam pengurusan kursus yang dianjurkan oleh bahagian masing-masing bagi memastikan urusan pengendalian rekod pengurusan latihan menjadi lebih sistematik dan cekap.
Lokasi Kursus BILIK LATIHAN KOMPUTER ARAS 3, BLOK MENARA 4G2, WISMA TANI 62628 PUTRAJAYA Wilayah Persekutuan Putrajaya
Tarikh Buka Permohonan 12-01-2022 Tarikh Tutup Permohonan 19-01-2022
Tarikh Mula Kursus 19-01-2022 Tarikh Tamat Kursus 19-01-2022
Masa Mula Kursus 0915 Masa Tamat Kursus 1630