Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus PS04/22
Kursus KURSUS PEMANTAPAN ASAS KAWAD KAKI ANGGOTA BAHAGIAN PERLINDUNGAN SUMBER TAHUN 2022
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terhad

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Kursus ini diadakan bertujuan untuk membina ketahanan diri dan membantu meningkatkan kemahiran asas kawad kaki untuk anggota di Bahagian Perlindungan Sumber supaya anggotan Bahagian Perlindungan Sumber akan lebih mantap dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan di samping boleh membuat pembarisan kehormat ketika program-program rasmi Jabatan.
Lokasi Kursus PULAPEL Jalan Titi Panjang, 33600 Lumut Perak
Tarikh Buka Permohonan 18-02-2022 Tarikh Tutup Permohonan 21-02-2022
Tarikh Mula Kursus 22-02-2022 Tarikh Tamat Kursus 26-02-2022
Masa Mula Kursus 0830 Masa Tamat Kursus 2100