Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus UI02/22
Kursus KURSUS KEURUSETIAAN LEMBAGA TATATERTIB JABATAN PERIKANAN MALAYSIA TAHUN 2022
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terhad

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus KURSUS INI MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA PESERTA BERKENAAN KEURUSETIAAN LEMBAGA TATATERTIB JABATAN PERIKANAN MALAYSIA SERTA PERANAN KETUA JABATAN/PENYELIA DALAM MENGENDALIKAN TINDAKAN AWAL TATATERTIB.
Lokasi Kursus HOTEL HIG LANGKAWI LOT 185, JALAN PENARAK 07000 KUAH Kedah
Tarikh Buka Permohonan 11-08-2022 Tarikh Tutup Permohonan 15-08-2022
Tarikh Mula Kursus 17-08-2022 Tarikh Tamat Kursus 19-08-2022
Masa Mula Kursus 0830 Masa Tamat Kursus 2230