Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus TLPS07/22
Kursus LATIHAN PENGURUSAN PORTAL TAMAN LAUT DAN PENGURUSAN SUMBER
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus -
Lokasi Kursus Ibu Pejabat Putrajaya 62628 Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya
Tarikh Buka Permohonan 22-02-2022 Tarikh Tutup Permohonan 11-04-2022
Tarikh Mula Kursus 12-04-2022 Tarikh Tamat Kursus 12-04-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700