Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus FRI02/22
Kursus Kursus Pembangunan Makmal untuk Pelaksanaan Sistem Pengurusan Biorisiko Secara Berpakej
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Objektif kursus ini adalah seperti berikut: a) Memberi pendedahan kepada peserta mengenai sistem pengurusan berisiko. b) Menerangkan bahan biologi yang berpotensi berbahaya, risiko yang berkaitan dengan penggunaanya, dan cara untuk meminimumkan risiko dan untuk melindungi daripadanya atau mencegah pelepasan atau pendedahan bahan biologi berbahaya tersebut. c) Membincangkan cara untuk menyediakan kepakaran teknikal yang berkesan dalam situasi yang melibatkan bahan biologi yang berpotensi berbahaya.
Lokasi Kursus FISHERIES RESEARCH INSTITUTE ( FRI BATU MAUNG ) JALAN BATU MAUNG, 11960 BATU MAUNG, PULAU PINANG 11960 BATU MAUNG Pulau Pinang
Tarikh Buka Permohonan 23-02-2022 Tarikh Tutup Permohonan 20-07-2022
Tarikh Mula Kursus 20-07-2022 Tarikh Tamat Kursus 21-07-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700