Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus BP02/22
Kursus PENGENALAN KEPADA PENYAKIT BAKTERIA DAN ANALISIS BAGI AEROMONAS SALMONICIDA DAN YERSINIA RUCKERI
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terhad

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Kursus ini merupakan pengenalan kepada penyakit ikan yang berpunca daripada bakteria patogen termasuk Aeromonas salmonicida dan Yersinia Ruckeri. Kursus ini meliputi teori mengenai penyakit-penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteria dan praktikal mengenai prosedur analisis Aeromonas salmonicida dan Yersinia Ruckeri. Selain itu, peserta akan didedahkan juga mengenai post mortem sampel ikan emas serta pengasingan A. salmonicida dan Y. ruckeri sehinggalah proses identifikasi bakteria yang berkaitan menggunakan API kit.
Lokasi Kursus Pusat Biosekuriti Perikanan Selangor (PBPS) Kompleks Kuarantin, Jalan Pekeliling 4, 64000 Sepang Selangor
Tarikh Buka Permohonan 08-06-2022 Tarikh Tutup Permohonan 21-06-2022
Tarikh Mula Kursus 21-06-2022 Tarikh Tamat Kursus 22-06-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700