Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus URS01/22
Kursus KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN ASAS AKUAKULTUR DAN PEMBENIHAN IKAN TILAPIA MERAH
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Ikan tilapia merah merupakan antara tiga (3) spesies utama akuakultur air tawar di Malaysia. Walaupun pembiakan ikan tilapia merah boleh berlaku secara semulajadi, namun kaedah pembenihan secara berjadual didapati mampu meningkatkan produktiviti pengeluaran benih dengan tatacara kerja yang lebih sistematik dan melibatkan penggunaan tenaga kerja yang efisien berbanding kaedah konvensional. Objektif kursus: a) Memberi pendedahan terhadap kaedah pembenihan ikan tilapia merah secara berjadual. b) Memberi hebahan terhadap kaedah asuhan menggunakan tangki asuhan terapung dan penemuan-penemuan baharu hasil daripada penyelidikan. c) Memberi maklumat asas berkaitan akuakultur yang meliputi tatacara pemakanan yang baik, pengurusan kualiti air dan kesihatan ikan.
Lokasi Kursus FRI GLAMI LEMI PUSAT PENYELIDIKAN PERIKANAN AIR TAWAR, GLAMI LEMI, TITT, 71650 JELEBU 71650 JELEBU Negeri Sembilan
Tarikh Buka Permohonan 28-02-2022 Tarikh Tutup Permohonan 13-05-2022
Tarikh Mula Kursus 23-05-2022 Tarikh Tamat Kursus 24-05-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1000