Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus URS02/22
Kursus KURSUS PEMINDAHAN TEKNOLOGI PEMBIAKAN IKAN KELAH
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Kursus pembiakan ikan kelah ini penting kerana umumnya tahu benih ikan kelah amat sukar diperolehi. Rata-rata penternak ikan kelah di Malaysia memperolehi benih ikan liar dari sumber semulajadi atau benih liar. Dikhuatiri sumber liar ini lama-kelamaan akan pupus. Jika penternak boleh menghasilkan benih sendiri melalui kaedah pembiakan aruhan, maka terpeliharalah sumber semulajadi negara kita ini. Objektif: 1. Dapat mendedahkan kepada para penternak ikan air tawar umumnya dan khususnya penternak ikan kelah dapat mempelajari teknik pembiakan ikan air tawar khususnya ikan kelah. 2. Mempelajari kaedah pengurusan induk ikan kelah yang menjadi asas dalam program pembenihan ikan air tawar 3. Mendedahkan penternak kaedah pengurusan pengeraman telur dan kaedah asuhan rega dan benih ikan kelah 4. Mendedahkan penternak dalam pengurusan pemakanan induk, rega dan benih ikan kelah
Lokasi Kursus FRI GLAMI LEMI PUSAT PENYELIDIKAN PERIKANAN AIR TAWAR, GLAMI LEMI, TITT, 71650 JELEBU 71650 JELEBU Negeri Sembilan
Tarikh Buka Permohonan 28-02-2022 Tarikh Tutup Permohonan 09-06-2022
Tarikh Mula Kursus 14-06-2022 Tarikh Tamat Kursus 14-06-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1100