Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus URS19/22
Kursus KURSUS TEKNIKAL PENGURUSAN KESIHATAN IKAN DAN PEMANTAUAN KUALITI AIR AKUAKULTUR
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Objektif Kursus: Selepas menghadiri kursus ini, para peserta akan dapat: 1) Meningkatkan pengetahuan asas mengenai kesihatan ikan didalam akuakultur 2) Mengetahui pendedahan asas didalam pengurusan kesihatan ikan 3) mengenal pasti ikan sakit dan cara merawat secara asas 4) Menghasilkan pekerja akuakultur yang berpengetahuan didalam penyakit ikan.
Lokasi Kursus FRI TANJUNG DEMONG 25, JALAN BUKIT KELUAN, TANJUNG DEMONG, 22200 KAMPUNG RAJA TERENGGANU 22200 TANJUNG DEMONG Terengganu
Tarikh Buka Permohonan 01-03-2022 Tarikh Tutup Permohonan 04-07-2022
Tarikh Mula Kursus 04-07-2022 Tarikh Tamat Kursus 06-07-2022
Masa Mula Kursus 0830 Masa Tamat Kursus 1700