Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus URS20/22
Kursus PEMINDAHAN PENGETAHUAN PENGURUSAN KONSERVASI SPESIES MARIN TERANCAM & DILINDUNGI (BARAT & TIMUR)
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Objektif Kursus: 1. Pengenalan kepada biologi serta ekologi spesies marin terancam dan berpotensi terancam. 2. Pengenalan kepada tatacara pengendalian spesies marin terancam terdampar. 3. Tatacara pelaporan kes kedamparan spesies marin terancam.
Lokasi Kursus HOTEL TANJUNG VISTA 132-D, Jalan Sultan Zainal Abidin, Kampung Tanjung Kapur, 20000 KUALA TERENGGANU Terengganu
Tarikh Buka Permohonan 01-03-2022 Tarikh Tutup Permohonan 08-06-2022
Tarikh Mula Kursus 08-06-2022 Tarikh Tamat Kursus 09-06-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700