Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus URS21B/22
Kursus KURSUS SARAHIDUP ALTERNATIF BAGI MEMARTABATKAN SEKTOR AGROPELANCONGAN (KURSUS ASAS SELAM SCUBA)
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Objektif Kursus: 1) Meningkatkan taraf hidup pihak berkepentingan di kawasan dan tapak cadangan MPA melalui sumber pendapatan alternatif 2) Melatih pihak berkepentingan dalam mengurus kawasan MPA secara lestari 3) Memberi kesedaran kepada penduduk tempatan serta pihak berkepentingan lain di kawasan MPA seperti berikut dalam pemuliharaan khazanah alam semulajadi di Taman Laut 4) Peningkatan dalam pengurusan berasaskan komuniti 5) Memanfaatkan sumber marin sedia ada
Lokasi Kursus Pusat Taman Laut Pulau Redang Pulau Redang 21080 Terengganu Terengganu
Tarikh Buka Permohonan 01-03-2022 Tarikh Tutup Permohonan 20-06-2022
Tarikh Mula Kursus 20-06-2022 Tarikh Tamat Kursus 24-06-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700