Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus URS21C/22
Kursus KURSUS SARAHIDUP ALTERNATIF BAGI MEMARTABATKAN SEKTOR AGROPELANCONGAN (ECO DIVER)
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Objektif Kursus: 1) Meningkatkan taraf hidup pihak berkepentingan di kawasan dan tapak cadangan MPA melalui sumber pendapatan alternatif 2) Melatih pihak berkepentingan dalam mengurus kawasan MPA secara lestari 3) Memberi kesedaran kepada penduduk tempatan serta pihak berkepentingan lain di kawasan MPA seperti berikut dalam pemuliharaan khazanah alam semulajadi di Taman Laut 4) Peningkatan dalam pengurusan berasaskan komuniti 5) Memanfaatkan sumber marin sedia ada
Lokasi Kursus Pusat Taman Laut Pulau Tioman Kampung Tekek, Pulau Tioman 26800 Pahang Pahang
Tarikh Buka Permohonan 01-03-2022 Tarikh Tutup Permohonan 23-05-2022
Tarikh Mula Kursus 23-05-2022 Tarikh Tamat Kursus 26-05-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700