Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus BP03/22
Kursus KAEDAH VALIDASI DAN VERIFIKASI BAGI ANALISA KUALITI AIR
Tahun 2022 Siri Kursus 1

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Analisa kualiti air adalah analisa perkhidmatan yang terdapat di Makmal Biosekuriti Perikanan iaitu bagi Program National Shellfish Sanitation Program (NSSP) dan Program Ad-Hoc/Kes Kematian ikan. Program analisa ini juga adalah berkait rapat jika terdapat kes-kes kematian yang dilaporkan. Buat masa ini, makmal-makmal ini masih belum mendapat akreditasi MS ISO/IEC 17025:2017. Matlamat kursus ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan khusus berkaitan Method Validation and Verification kepada semua kakitangan yang menjalankan analisa Kualiti Air ke arah mendapatkan Akreditasi MS ISO/IEC 17025:2017.
Lokasi Kursus Pusat Biosekuriti Perikanan Selangor (PBPS) Kompleks Kuarantin, Jalan Pekeliling 4, 64000 Sepang Selangor
Tarikh Buka Permohonan 27-06-2022 Tarikh Tutup Permohonan 30-06-2022
Tarikh Mula Kursus 30-06-2022 Tarikh Tamat Kursus 01-07-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700