Papar Maklumat Kursus
Kod Kursus PLKK01/22
Kursus PENGGUNAAN SISTEM eLATIHAN KEPADA SUPER ADMIN DAN PENTADBIR SISTEM
Tahun 2022 Siri Kursus 3

Kursus Ini Berstatus : Terbuka

Maklumat Kursus   Kandungan   Penyelia & Fasilitator  
Keterangan Kursus Penggunaan Sistem eLatihan kepada Super Admin dan Pentadbir Sistem diadakan bertujuan untuk meningkatkan kapasiti dan pengetahuan berkaitan penggunaan Sistem eLatihan dalam pengurusan kursus yang dianjurkan oleh bahagian masing-masing bagi memastikan urusan pengendalian rekod pengurusan latihan menjadi lebih sistematik dan cekap.
Lokasi Kursus BILIK LATIHAN ICT BPM Bahagian Pengurusan Maklumat Jabatan Perikanan Malaysia Aras 3, Blok Menara 4G2, Presint 4 62628 Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya
Tarikh Buka Permohonan 01-07-2022 Tarikh Tutup Permohonan 28-07-2022
Tarikh Mula Kursus 28-07-2022 Tarikh Tamat Kursus 28-07-2022
Masa Mula Kursus 0900 Masa Tamat Kursus 1700